Milieu

Milieu (38)

Methaan: chemische formule CH4. Methaan is een 'broeikasgas', het draagt net als koolzuurgas (CO2) bij aan de opwarming van de aarde. Methaan is ruwweg 23 x zo effectief als koolzuurgas, het meest bekende broeikasgas. Het was al bekend dat met schaliegas grote hoeveelheden metaan vrij komen. Die hoeveelheden blijken nu nog groter te worden. Naast alle andere bezwaren [ transport, landschapvernieling, beperkte hoeveelheid] is dit weer een argument om dit doodlopende pad niet in te slaan. 

 

woensdag, 02 oktober 2013 07:37

Massief verzet tegen schaliegas in Brabant

Written by

Provincie Noord Brabant in verzet tegen winning schaliegas

Het verzet tegen schaliegasboringen in Brabant is ongekend groot. De provinciale staten namen met grote meerderheid een motie aan. Provinciale Staten vragen aan het college van Gedeputeerde Staten om op korte termijn een voorstel te doen om de provinciale verordeningen zo aan te passen dat de Brabant wordt aangewezen tot boringsvrije zone, als het gaat om de (proef)winning van schaliegas. Alleen de fracties van de VVD en de PVV stemden tegen.

Gemeenten die zich schaliegasvrij verklaarden

Schaliegasvrije gemeenten
1. Aalten 
2. Alphen-Chaam 
3. Amersfoort 
4. Amsterdam
5. Arnhem 
6. Baarle Nassau 
7. Bergeijk 
8. Berkelland 
9. Bernheze 
10. Best 
11. Bladel 
12. Blaricum 
13. Boxtel 
14. Bronckhorst
15. Brummen
16. Bunnik
17. Buren 
18. Bussum 
19. Diemen
20. Duiven 
21. Ermelo
22. Geldermalsen
23. Gorinchem 
24. Gulpen-Wittem 
25. Haaren 
26. Hilvarenbeek 
27. Hilversum 
28. Huizen 
29. Laren 
30. Lelystad 
31. Leudal 
32. Lingewaard
33. Lochem 
34. Loppersum 
35. Mill en St. Hubert
36. Millingen aan de Rijn 
37. Moerdijk 
38. Muiden
39. Naarden
40. Nijmegen 
41. Noordoostpolder 
42. Olst-Wijhe 
43. Oost-Gelre 
44. Oosterhout 
45. Rheden 
46. Sint-Michielsgestel
47. Soest 
48. Son en Breugel 
49. Tilburg
50. Tholen
51. Ubbergen 
52. Utrecht 
53. Utrechtse Heuvelrug 
54. Veldhoven 
55. Vught 
56. Waalwijk 
57. Weesp 
58. Wijdemeren 
59. Woudrichem 
60. Zeist 
61. Zevenaar 
62. Zutphen 
Voorts: Aalten, Alphen Chaam, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Baarle Nassau, Bergeijk, Berkelland, Bernheze, Best, Bladel, Blaricum, Boxtel, Bonckhorst, Brummen, Bunnik, Buren, Bussem Diemen, Duiven, Ermelo, Geldermalsen, Gorinchem, Gulpen-Wittem, Haaren, Hilvarenbeek, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad,Leuldal, Lochem, Lottersum, Loppersum, Mill en St. Hubert, Millingen aan de Rijn, Moerdijk, Muiden, Naarden, Nijmegen, Noordoostpolder, Olst-Wijhe, Oosterhout, Rheden, Soest, Son en Breugel, Tholen, Tilburg, Ubbergen, Utrecht, Veldhoven, Waalwijk, Vught, Wijdemeren, Woudrichem, Zeist, Zutphen, Zevenaar, Zwolle. Iedere dag komen daar nieuwe gemeenten bij; zoals nu Breda.
 
De bevolking van Boxtel
 
Uit een onderzoek van Omroep Brabant blijkt:
  1. Dat 89% van de bevolking tegen de winning van schaliegas is,
  2. 92% van de inwoners van Boxtel beter om te investeren in zonne- en windenergie dan in schaliegaswinning.
  3. 53 % van de inwoners zegt om op een of andere manier in actie te komen, mocht er in de toekomst echt geboord worden naar schaliegas in Boxtel.
  4. 6% van de inwoners van Boxtel zegt te willen verhuizen als het proefboren doorgaan. Dat komt neer op ruim 1800 mensen.
 
 

De provincie Noord Brabant wil een ‘onderzoeksboring’ naar schaliegas toestaan. Een onderzoeksboring zou een ‘kijkoperatie’ zijn om meer informatie te krijgen over de risico’s die verbonden zijn met het winnen van schaliegas. Een goedkoop trucje een onderzoeksboring, een proefboring, het is gewoon een woordenspelletje. Het probleem met schaliegas zit niet alleen onder de grond, maar vooral boven de grond.De bovengrondse effecten van schaliegas: ruimtebeslag, verkeer, overlast door boortorens die jarenlang staan te draaien, ‘trillingen’, luchtvervuiling, effecten op de natuur. Allemaal zaken die volgens de Commissie MER niet voldoende onderzocht zijn in het rapport van Witteveen en Bos.Aan dure diepe boringen hebben we geen behoefte. Het heeft alleen een beetje zin als het meer gegevens oplevert over breuken en diepe grondwaterstroming. Voor de rest levert zoiets vooral gegevens op die nuttig zijn voor de bedrijven die ten koste van alles het laatste beetje olie en gas uit onze bodem willen persen. Voordat er een boor de grond in gaat willen we eerst een behoorlijke discussie over nut en noodzaak van schaliegas.Bovendien blijft het vervuilende karakter van schaliegas, waarbij ook methaangas vrij komt, een gas wat schaliegas meer vervuilend maakt dan kolen. De VVD wil gewoon haar zin tegen de zin van de bewoners in doordrukken. Minister Kamp blijft gewoon duwen en wringen, net als de industrie met haar domme verhaal over de kleinere welvaartsstaat voor onze kinderen. "Nederland dreigt maar liefst 30 tot 85 miljard euro aan aardgasbaten in de grond te laten zitten, als er geen proefboringen naar schaliegas worden toegestaan. Toekomstige generaties zullen het daardoor met een fiks kleinere welvaartstaat moeten stellen." Als we dit schaliegas laten zitten, dan hebben onze kinderen daar zonodig nog iets aan. Ondertussen kunnen wij ons redden met zonne-energie, maar dat doen we ook niet.

vrijdag, 20 september 2013 06:21

pro schaliegas campagne door de schaliegasindustrie

Written by
Vandaag 20-9-2013 een verhaal in de Telegraaf:" 

Nederland dreigt maar liefst 30 tot 85 miljard euro aan aardgasbaten in de grond te laten zitten, als er geen proefboringen naar schaliegas worden toegestaan. Toekomstige generaties zullen het daardoor met een fiks kleinere welvaartstaat moeten stellen.
Doordat we nu niet inzetten op zonne-energie lopen we minimaal hetzelfde bedrag mis en missen we nu de werkgelegenheid die daar bij hoort. Bovendien schaliegas is niet vergelijkbaar met aardgas. Bij het winnen van schaliegas komt 9%  methaangas vrij. Dit gas een zeer vervuilend broeikasgas, waardoor schaliegas nog vervuilender is dan kolen. Kolencentrales zijn we om die reden aan het sluiten. Daarbij komen alle bovengrondse problemen zoals water aanvoer en afvoer.
 
 
 
Bij de winning van schaliegas lekt tot 9 procent methaan
 
Daardoor is schaliegas minimaal zo  klimaatbelastend als steenkool.
 
We sluiten kolencentrales vanwege hun extreme gevolgen voor het klimaat en dreigen het meer belastende schaliegas in te zetten. De Winning schaliegas combineert niet met klimaatdoelen
Het uitstellen van een beslissing over waar boorlokaties moeten komen verminderen dit probleem niet.
 
Daarbij komen alle andere problemen, zoal grootschalig waterverbruik, enorme hoeveelheden met chemicaliën vervuild water, 
de gevaren voor de drinkwatervoorziening, de vraag of het economisch rendabel is.
 
Wat we niet moeten vergeten is dat Europa geen VS is. Hier zal de goudkoorts nooit zo toeslaan als in de VS, waardoor men in de VS, vooral voor geldelijk gewin ging en de gasindustrie een ravage achterliet, waar de bevolking nu de negatieve gevolgen van ondervind. Een enkeling werd er rijk door, de meerderheid zat met de ellende. De VVD wordt door het geldelijk gewin zand in de ogen gestrooid, die geloven alle mooie praatjes van de gasindustrie. Die zullen we dus nog veel moeten leren. 
 
 

Na de omvangrijke de monstratie tegen schaliegas van 14 september maakt Boxtel zich opnieuw op voor een protestaktie. Ditmaal wordt de aktie georganiseerd door de gemeenteraad. Deze manifestatie vind plaats op 11 oktober. Voor deze aktie worden in ieder geval de gemeenteraden uitgenodid die zich schaliegasvrij verklaarden. Dat waren er zaterdag 64. Waalwijk kunnen we inmiddels ook toevoegen aan de lijst. Andere aktiviteiten:

 

 

Woensdag 18 september:

Misschien heb je op het nieuws gezien dat Jan Vos afgelopen weekend naar Brabant afreisde. Hij werd daar door honderden tegenstanders van schaliegasboringen ontvangen. Het zou heel goed zijn wanneer hem in de Noordoostpolder een zelfde ontvangst ten deel valt, om hem te laten zien dat ook hier de mensen geen schaliegasboringen willen! Op twee lokaties ben je welkom:

Wat: we laten ons protest zien
Wanneer: Woensdag 18 september, 17.15 uur tot even voor 18.30 uur
Waar: boorlokatie; Voorsterweg, Marknesse (dat is aan de rand van het bos)

Wat: We laten ons protest zien, kunnen (kritische) vragen stellen aan Jan Vos

Wanneer: Woensdag 18 september, van 18.30 uur tot 19.30 uur
Waar: Het Voorhuys, De Deel 20 te Emmeloord
Kijk voor meer info ook op www.schaliegasvrijnoordoostpolder.nl

Donderdag 19 september:

Hoorzitting van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken over het onderzoeksrapport van Witteveen en Bos over veiligheid en mieliugevolgen van schaliegas: Donderdagmorgen 19 september 9:30-13:30.

Belangstelling op de publieke tribune is welkom. Let op: demonstratieve teksten en T-shirts met opschriften zijn niet toegestaan. Neem een legitimatie mee, wees op tijd aanwezig.

 

De markt in Boxtel loopt langzaam maar zeker aardig vol. De anti-schaliegasdemonstranten moeten er wel wat voor over hebben. Boxtel is moeilijk bereikbaar, een deel van de toegangswegen is volkomen dichtgelopen. er zijn weinig parkeerplaatsen en de regen komt met bakken uit de lucht. Dat is echter niets vergeleken met de schaliegasellende die boven ons hoofd hangt.

Afgesloten snelweg en protest veroorzaken enorme verkeersoverlast op de noord - zuid as on Boxtel

 

3 generaties Nas tegen schaliegas

 

Bestuurders en volksvertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid (PvdA) zijn grotendeels tegen boren naar schaliegas in Nederland. Een meerderheid van de VVD-bestuurders is juist voorstander.70 procent van de VVD bestuurders is voorstander of sterk voorstander van schaliegaswinning. Zij zien als voordeel vooral de onafhankelijkheid van Russisch gas, de toenemende werkgelegenheid in de regio en de kansen voor bedrijven. Datzelfde is natuurlijk ook te bereiken al er wordt ingezet op zonne- en windenergie. Dan lopen we niet het risico om het drinkwater voor eens en altijd te verpesten, dan blijven natuurgebieden behouden. De weerstand in Brabant neemt met de dag toe. Het aantal gemeenten wat zich schaliegasvrij verklaarde is nu aangevult met  Alphen-Chaam, Heusden en Gulpen-Wittem. De verwachting van het aantal demonstranten morgen op de Markt in Boxtel [aanvang 10.30] wordt continue omhoog bijgestelt.

 

De PvdA in de Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen over eventuele proefboringen naar schaliegas. Het Brabants Dagblad meldde vandaag dat de partij tegen proefboringen zou zijn, maar de PvdA weerspreekt dat. Kamerlid Jan Vos wil eerst een nieuw onderzoeksrapport afwachten voordat de partij een definitief standpunt inneemt.Zaterdag is er een grote manifestatie in Boxtel tegen het boren naar schaliegas. In dit Brabantse dorp worden om 10.30uur duizenden mensen verwacht op het centrale marktplein. Gevraagd wordt om witte kleding aan te trekken.

 

 

Rekening wordt gehouden met duizenden betogers tegen schaliegas op de markt in Boxtel zaterdag. De manifestatie is een half uur vervroegd en begint nu om 10:30. Men wordt aangeraden om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Boxtel is niet zo heel groot, dus erg veel parkeergelegenheid is er niet.

Pagina 1 van 3